Cultuurprijs Aalsmeer 2022

In 2022 nam KCA het initiatief om de Cultuurprijs Aalsmeer in ere te herstellen. 

Middels een oproep in de Nieuw Meerbode konden Aalsmeerse inwoners hun voordracht voor een nominatie kenbaar maken en kwamen er 24 voordrachten binnen.

De oproep was om een persoon of organisatie (professioneel of amateur) voor te dragen die gevestigd is in Aalsmeer of Kudelstaart. Dit mag zijn op het gebied van, schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, moderne mediakunst, dans, muziek en zang, fotografie, film, architectuur, literatuur, poëzie, cultureel erfgoed of cultuurgeschiedenis.

Een uit vijf leden bestaande jury boog zich over de inzendingen. De jury beoordeelde de inzendingen aan de hand van de volgende criteria:

  • onderscheidend t.o.v. andere kunst;
  • kwaliteit/vakmanschap;
  • betekenis voor Aalsmeer (waaronder bereik);
  • verbindend karakter.


Hoewel er prachtige voordrachten werden gedaan, die ook op één of meerdere criteria heel goed scoorden was er toch een duidelijke winnaar: De Kunstploeg, bestaande uit Karin Borgman, Jan Daalman en Femke Kempkes.

Motivatie van de jury:

De Kunstploeg betrekt individuele deelnemers, scholen, bewoners van zorgcentra, gehandicaptenorganisaties en vooral ook combinaties van deze disciplines bij haar projecten. Al ruim 10 jaar maakt zij met individuele kunstwerkjes vaak op locatie een groot-community kunstwerk. Door de artistieke kwaliteiten van de Kunstploeg weet zij met deze werkwijze te bereiken, dat het eindresultaat van hoog niveau is.

Een paar projecten: Gebreide Boomgaard, Veldboeket, Aan Tafel, Panorama Aalsmeer en de toekomstboodschappen uit Corona jaar 2021. Door middel van deze laagdrempelige kunstprojecten weet de Kunstploeg verschillende groepen en individuen te verbinden, te prikkelen en te inspireren om creativiteit in hen zelf te ontdekken. Hierdoor zijn zij van groot belang voor de Aalsmeerse samenleving waar jong en oud beperkt of niet beperkt met elkaar in verbinding wordt gebracht en onderscheiden zij zich hiermee op zeer originele wijze van andere vormen van culturele uitingen.

De eerstvolgende Cultuurprijs Aalsmeer wordt uitgereikt tijdens de opening van de Kunstroute Aalsmeer 2024. 


Cultuurprijs 2022 voor de Kunstploeg

Eerstkomende programma(s)

«

Archief overzicht:

»