ANBIANBI

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer een Culturele ANBI status  toegekend.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie zie belastingdienst-ANBI.

Fiscaal nummer ANBI: 803509236, vestigingsplaats: Kudelstaart

Meer informatie over onze ANBI-status vindt u hieronder:

naam Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer

contactgegevens meer info via deze link

bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden zie pagina 2 van de jaarrekening

beleidsplan zie pagina 17 van de jaarrekening

beloningsbeleid de stichting heeft geen personeel in dienst.

doelstelling zie pagina 17 van de jaarrekening

financiële verantwoording zie de jaarrekening vanaf bladzijde 18

verslag van de uitgeoefende activiteiten de verslagen van de diverse werkgroepen zijn te lezen vanaf pagina 4 van de jaarrekening

Eerstkomende programma(s)

«

Archief overzicht:

»