programmaprogramma

Dag van de architectuur 2018

Dag van de architectuur 2018

Zondag 3 juni ‘Dag van de Architectuur Aalsmeer’

In het weekend van 2 en 3 juni 2018 vindt de jaarlijkse Dag van de Architectuur plaats. Het landelijke thema is: Stad voor morgen. Waar moet die aan voldoen? Voor welke problemen worden we gesteld en hoe kunnen we die oplossen?

Hier in Aalsmeer hebben we te maken met: huisvesting voor jongeren, ouderen en arbeidsmigranten, de transitie naar duurzame energie, de invulling van Greenpark, de verkeersafwikkeling in en rond het centrum, de overlast van Schiphol, het creëren van aangename verblijfs- ipv verkeersgebieden (Raadhuisplein) en de wens om van Aalsmeer een aantrekkelijk recreatiegebied te maken.

Onderwerpen om er lezingen over te geven, exposities aan te wijden, workshops en boottochten voor te organiseren. Echter, ons budget is beperkt. Gelukkig heeft LoosvanVliet, atelier voor Stedenbouw, Landschap en Architectuur voor het gebied Aalsmeer een aantal studies verricht, daar wil ze graag over komen vertellen.

De watertuinen
In opdracht van de Bovenlanden werken zij ideeën uit voor een invulling van het gebied naast de Historische Tuin. Uitgangspunt is het uitbouwen van de lokale attractiewaarde en waardering om zo de recreatieve mogelijkheden en het imago van Aalsmeer als bloemendorp te versterken. Provincie Noord Holland bekroonde het idee met de voorlopige werktitel  ‘Watertuinen van Aalsmeer’ met de publieksprijs. Dankzij een forse bijdrage van het Rabo-Coöperatiefonds, kan dit idee nader worden uitgewerkt. De leden van het fonds waren meer dan enthousiast tijdens een eerste presentatie en stemden unaniem in met de toekenning van de bijdrage!

De Drechtdoorsteek.
Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie gaf de opdracht voor de Drechtdoorsteek. Het heeft een meerwaarde voor watersporters, het legt betere verbindingen tussen de Hollandse Plassen en biedt ruimte voor nieuwe vormen van waterbeleving. Bovendien verbindt het ecologische structuren en biedt het mogelijkheden voor het oplossen van het baggeroverschot uit de Westeinder. 

De gemeente heeft het idee in een uitgeklede vorm overgenomen en door een ander bureau laten uitwerken. LoosvanVliet wordt inmiddels wel geraadpleegd.Rijsenhout: etalage voor innovatie en recreatie.
In vier fictieve voorbeeld locaties heeft LoosvanVliet ingespeeld op het stimuleren van de lokale economie, de verzilting en overig waterbeheer, innovatieve teelt en technologie op het gebied van voedselproductie, recreatief hergebruik van oude kassen, recreatie en toerisme en de beperkingen van Schiphol. Ook het wonen in Tiny houses in kassen, Tiny Farms genoemd, heeft zij uitgewerkt. Hergebruik van kassen, recreatieve mogelijkheden van de Westeinder en de beperkingen van Schiphol zijn zaken waar ook Aalsmeer mee te maken heeft. 

Na afloop van de lezing is er een boottocht om de magie van het gebied te ervaren. 

Plaats lezing:      Veilinggebouw Historische Tuin, Praamplein Aalsmeer
Inloop:                 Vanaf 13.30, koffie en thee gratis
Aanvang lezing:  Zondag 3 juni 14.00 uur
Duur lezing:        2 uur, inclusief discussie!
Tussenloop:        30 min – uitloop, drankje, sanitair, bijpraten
Boottocht:           16.30 – 17.30
Kosten:                € 8,00
Aanmelden:         mail naar: joopkok@planet.nl  of bel 0297-340442

Locatie:
Veilinggebouw Historische Tuin, Praamplein Aalsmeer

Tijd:
3 juni 2018

Toegang € 8

Eerstkomende programma(s)

«

Archief overzicht:

»